• Organizacje działające w naszej szkole:

    Samorząd Uczniowski

    opiekunowie: Anna Bury i Sylwester Brzeziński

    Szkole Koło Krajoznawcze PTT Chrzanów

    opiekunowie: Barbara Chechelska Ludwikowska, Anna Bury

    Koło Teatralne

    opiekunowie Teresa Stryczek i Barbara Goc

    Koło Wolontariackie

    opiekun Marta Dąbek

    Szkolne Koło PCK

    opiekun Barbara Chechelska- Ludwikowska